Vítejte na našem portálu!

Tento portál byl vytvořen jako součást projektu "Implementace nové integrovatelné e-learningové infrastruktury do rezortu Ministerstva vnitra prostřednictvím videokonferenčního řešení". Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky (více zde).

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze jako realizátor projektu důsledně dbá na dodržování rovných příležitostí ve všech projektových procesech a výstupech.

Bližší podoba a funkce portálu jsou představeny v Příručce pro studující zde.

 

Registraci ke kurzu mohou zájemci o studium provádět prostřednictvím pracovníka: Mgr. Jiří Sůva, Ph.D., tel. 974 845 228, email: suvaj@skolamv.cz

Vstup do kurzu, k jehož studiu jste již obdrželi uživatelské jméno a heslo, provedete přes tlačítko „Přihlásit“ vpravo nahoře.

Více viz Nabídka kurzů.