E-learningové studium umožňuje přizpůsobení podmínek a tempa učení Vám a Vašim studijním zvyklostem. Můžete se učit ráno, odpoledne anebo třeba v noci, a to při kávě, vínečku, s dobrým jídlem, hudbou apod. Je tedy většinou pouze na Vás, kdy budete studovat a kdy odpočívat, zda si materiály navíc vytisknete a budete je studovat v dopravním prostředku či v čekárně u lékaře ...

Účastníkem e-learningového vzdělávání v rezortních kurzech VPŠ MV v Praze může být každý člověk splňující pracovní/služební zařazení dle cílové skupiny dotyčného kurzu, pokud umí číst s porozuměním, je schopen sledovat audiovizuální záznamy a pracovat s PC připojeným na internet, ke kterému má pravidelný přístup. Důležité ovšem je, aby byl studující e-learningu schopen sebeřízení a sebekázně, tedy měl by být schopen přebrat plnou zodpovědnost za průběh svého studia i jeho výsledky.

Pokud si ale nejste jisti, zda je studium e-learningovou formou pro Vás vhodné, může Vám pomoci následující krátký test.

 

Test osobních předpokladů pro e-learningové studium

Zvažte, zda jsou následující tvrzení pro Vás osobně pravdivá. Za každý souhlas s tvrzením si připište 1 bod:

 1. Chci studovat podle vlastního studijního tempa.
 2. Nechci ztrácet čas dojížděním do nějaké instituce za studiem.
 3. Mám již osobní zkušenosti s e-learningovým studiem.
 4. Doklad o absolvování studia je pro mě důležitý.
 5. Ke studiu nepotřebuji osobní kontakt s dalšími studujícími.
 6. Nemám potíže učit se prostřednictvím psaných textů.
 7. Zvládám základní dovednosti práce s počítačem a pohybu na internetu.
 8. Dokážu si pravidelně vyhradit alespoň půl hodiny nerušeného času na soustředěné studium.
 9. V práci mi vyjdou se studiem vstříc.
 10. Nemám problém věnovat čas jak studiu, tak i rodinným a dalším osobním záležitostem.
 11. Budu moci část pracovní doby věnovat studiu.
 12. Moji nejbližší nemají proti mému studiu námitky.
 13. Nepředpokládám, že by mi studium mohlo zkomplikovat osobní vztahy.
 14. Mám zajištěn bezproblémový přístup k počítači s internetovým připojením.
 15. Mám zájem na svém osobním rozvoji.

 

Získané body sečtěte a podle následujících údajů věnujte pozornost odpovídajícímu výsledku.

0-4 body

Podle výsledku testu nejsou Vaše podmínky pro úspěšné absolvování e-learningového studia v rezortních kurzech VPŠ MV v Praze příliš dobré. Vaše studium je ohroženo více rizikovými faktory, které jsou do určité míry na Vás nezávislé. Pokud přesto chcete studovat, doporučujeme kontaktovat manažerku vzdělávání (viz kontakty), která se společně s Vámi pokusí nalézt alternativní řešení Vašich obtíží.

5-9 bodů

Počet získaných bodů v testu je průměrný. E-learningové studium byste tudíž mohl/a zvládnout, ale ještě si promyslete, zda máte pravidelný přístup k počítači s internetovým připojením, jste dostatečně motivováni ke studiu a máte na něj čas. Zvažte také, jak úspěšnost Vašeho studia  mohou ovlivnit takové aspekty, jako jsou pracovní či služební zatížení, péče o domácnost a rozsah Vašich zájmů.

10 a více bodů

Podle výsledku testu máte velmi dobré předpoklady pro absolvování e-learningového studia v rezortních kurzech VPŠ MV v Praze. Úspěšné absolvování konkrétního kurzu však ještě bude záviset na vhodném využití těchto předpokladů a na Vaší píli.

 

Doporučení pro Vaše studium

Pro e-learningové studium je klíčová Vaše vlastní aktivita. Pokud se „nedonutíte“ ke studiu, tak ani tutoři s Vámi na dálku nic nezmohou. Proto doporučujeme vytvořit si pravidelný režim pro samotné studium a zvolit si vhodné podmínky k učení.

Vytvořte si vlastní studijní rozvrh, který se snažte dodržovat, a při sebemenších obtížích a nejasnostech se nebojte ihned zeptat svého tutora. Na obtížné pasáže si nechte více času, nechte si učivo „uležet“ v hlavě a za každý větší úspěch se odměňte (ať už kouskem čokolády, novým „úlovkem“ do šatníku nebo pochvalou sebe sama).

Doporučujeme procházet všechna cvičení i kontrolní otázky - a pokud se Vám je nepodaří úspěšně absolvovat? Nezoufejte si, je to zcela běžné a může se to stát každému studujícímu. Příčinou mohou být velmi obtížné pasáže a nová témata. Prostě si odpočiňte a vraťte se k nim za čas znovu. A nezapomeňte, nejste v tom sami: můžete napsat tutorovi nebo dalším studujícím zprávu, konzultovat nové učivo apod. Uvidíte, že většinu studujících stejně jako možná i Vás „zlobí“ děti, manželka či manžel, kteří mají také mnoho pracovních/služebních povinností a i oni mají někdy chuť jen tak si sednout na gauč a odpočívat... Věřte, že to chápeme a nabízíme Vám naší všestrannou podporu a pomoc.

 

Přejeme Vám příjemné a pohodlné studium!

realizační tým projektu

 

Pozn. Realizační tým se při konstruování výše uvedeného textu inspiroval učebním textem pro distanční studium: ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning. Učební text pro distanční studium. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského, Národní centrum DiV, 2006. Test osobních předpokladů na této straně vychází z Dotazníku pro zájemce o distanční studium, který byl vytvořen PhDr. Jiřím Míkou, CSc. a Ing. Jiřím Průchou.